Herroepingsrecht

Recht en gevolgen van herroeping

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract op te zeggen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een andere derde dan de vervoerder die door u is aangewezen en aangewezen, de goederen fysiek in bezit krijgt of de laatst geleverde goederen in het geval van een bestelling van meerdere producten die afzonderlijk worden verzonden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract op te zeggen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post of e-mail is verzonden).

Indien nodig vindt u hieronder een standaardformulier.

Uw herroepingsrecht moet worden overgemaakt aan:

Antoine COLLET
Le Petit Monde de Couillaler
Le Bief
71170 Chassigny sous Dun - Bourgogne - France
courriel : antoine@couillaler.fr
Tel : +33(0)3 85 26 14 74

Om de herroepingstermijn te respecteren, is het voldoende dat u uw mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we het artikel hebben ontvangen!

In het geval dat u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u de kosten van het product zonder onnodige vertraging vergoeden en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de dag dat we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om u terug te trekken uit dit product contract.

We betalen, indien mogelijk, dezelfde betalingsmethode terug (anders is dit per cheque of overboeking) als degene die u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; in ieder geval brengt deze vergoeding voor u geen kosten met zich mee.

U bent alleen aansprakelijk voor de afschrijving van het gekochte goed. Afschrijvingen als gevolg van de manipulaties die nodig zijn om de aard, kenmerken en goede werking van dit actief vast te stellen.

---

Standaardformulier voor de uitoefening van het herroepingsrecht

Dit formulier is ook beschikbaar (en gemakkelijker te printen) in pdf-formaat : https://www.couillaler.fr/Droit_de_retractaction/Formulaire_Droit_de_Retractation.pdf

Herroepingsformulier

(Veuillez copier, compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

- À l’attention de : Le Petit Monde de Couillaler - Le Bief - 71170 Chassigny sous Dun - Bourgogne - France

- Je / Nous (*) vous notifie / notifions (*) par la présente ma / notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*) / pour la prestation de service (*) ci-dessous

- Commandé le (*) / reçu le (*)

- Nom du (des) client(s)

- Adresse du (des) client(s)

- Signature du (des) client(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)

- Date

(*) Biffez la mention inutile.